Wie wij zijn

De Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) is een jonge gemeente die is ontstaan in 1994. Sinds zondag 14 oktober 2018 komen wij iedere zondag samen in ons eigen gebouw 'De Poort', Polderlaan 1, Oud-Beijerland.

De EGHW wil de inwoners van de Hoeksche Waard:
  • het evangelie overbrengen
  • hen opnemen in Gods huisgezin
  • leren groeien tot geestelijke volwassenheid om
  • zich in te zetten in Gods Koninkrijk en
  • God te aanbidden

 

Brochures

Tijdens onze samenkomsten komen er diverse onderwerpen aan het bod. Om meer te vertellen over een aantal belangrijke onderwerpen, hebben onze oudsten een aantal brochures gemaakt die in de kerk te verkrijgen zijn.
Interesse? Neem ze gewoon mee!

Ons oudstenteam

Dit team van oudsten zorgt voor de dagelijkse besturing van de EGHW. Iedere oudste draagt daarnaast zorg voor specifieke pijlers binnen de gemeente.

Activiteiten

We zijn een dynamische gemeente die op veel gebieden actief is, voor jong en oud. Meer weten? Klik op het plaatje.
Kinderen
Jeugd
Jong volwassenen
Volwassenen
Onderwijs
Lofprijs & Aanbidding
Alpha
Projecten

Zending

We hebben als gemeente het verlangen om het evangelie te verkondigen.
Niet alleen in de Hoeksche Waard, maar we ondersteunen ook zendelingen die dit buiten onze regio doen. Daarom worden vanuit de EGHW een flink aantal zendelingen ondersteund in hun werk.

Niet iedere zendeling mag op deze website genoemd worden omdat sommigen gevaar lopen in het land waarin ze verblijven. Hier vindt u een overzicht voor zover we de gegevens openbaar kunnen maken.

ANBI Gegevens

Per 1-1-2008 is de EGHW en haar gelieerde stichtingen 'Draagt Elkanders Lasten' (DEL) en Stichting 'Praise the Lord' (PTL) door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dit betekent dat uw giften/bijdragen/schenkingen aan genoemde instellingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Financieel

Voor financiĆ«le zaken zoals giften, periodieke liefde gave (PLG), legaten, (lijfrente)schenkingen, incasso's e.d. betreffende de EGHW, kunt u zich wenden tot de penningmeester  per email penningmeester@eghw.nl

Giften EGHW Algemeen

Giften voor de gemeente ter bekostiging van de samenkomsten, gemeente-activiteiten, evangelisatie en ter ondersteuning van onze 6 zendelingen(echtparen) zijn zeer welkom!
Gebruikt u hiervoor onderstaande gegevens:
NL04INGB0000765860 t.n.v. EGHW te Oud-Beijerland of NL84RABO0147412935 t.n.v. EGHW te Oud-Beijerland

Giften huisvestigingsfonds

Als u uw gift enkel en alleen voor het huisvestingsfonds wilt overmaken kan dit via NL30RABO0151140065 t.n.v. EGHW o.v.v. Huisvestingsfonds
Echter kent de EGHW ook speciale en gunstige financiele voorwaarden voor uw bijdrage aan de nieuwbouw. Neem hiervoor contact met ons op!

Giften Stichting DEL

Omdat de EGHW de stichting 'Draagt Elkanders Lasten' meefinanciert, verzoeken wij u uw giften in eerste instantie aan de EGHW over te maken. Wilt u specifiek onze zendelingen(echtparen) ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken aan:
Stichting 'Draagt Elkanders Lasten'
NL60INGB0007409255