Ondersteuning

Samen willen we Gods Koninkrijk zichtbaar maken in de EGHW en daarbuiten. Wilt u de EGHW hierbij financieel ondersteunen?

Gift

Goed om te weten

De EGHW is ANBI gecertificeerd, wat betekent dat u uw giften van de belasting mag aftrekken. Lees meer over de ANBI status van de EGHW.

Financieel

Voor financiële zaken zoals giften, periodieke liefde gave (PLG), legaten, (lijfrente)schenkingen, incasso’s e.d. betreffende de EGHW, kunt u zich wenden tot de penningmeester: penningmeester@eghw.nl
Giften EGHW Algemeen

Giften voor de EGHW voor de bekostiging van de samenkomsten, gemeente-activiteiten, evangelisatie, kinder- en jeugdwerk en ter ondersteuning van onze zendelingen(echtparen) zijn zeer welkom!

Gebruikt u hiervoor één van de onderstaande gegevens:

EGHW Oud-Beijerland
NL84 RABO 0147 4129 35

(NL04 INGB 0000 7658 60)

Giften EGHW zending

Wilt u graag zendelingen uit de EGHW extra financieel ondersteunen? Dat kan! De stichting ‘Draagt Elkanders Lasten’ (DEL) is opgezet om de financiën van de zendelingen te regelen en wordt meegefinancierd door de EGHW.

In eerste instantie vragen we u dan ook om uw giften over te maken aan de EGHW. Mocht u specifiek onze zendelingen willen ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar:

Stichting ‘Draagt Elkanders Lasten’
NL60 INGB 0007 4092 55