Lofprijs & Aanbidding

De Almachtige God is onuitsprekelijk ontzagwekkend. Maar dit weerhield de schrijvers van de bijbel niet van pogingen hem te beschrijven.
En het zou ons ook niet mogen weerhouden Hem te prijzen en over Hem te zingen en het door te geven aan anderen. En dat is precies wat we binnen de EGHW willen doen!

We hebben een aantal enthousiaste muziekteams die elke zondag willen dienen en u voorgaan in de lofprijs & aanbidding. Ook speciale evenementen zoals de kerstnachtdiensten wordt mede door dit team vormgegeven.

Wilt u ook meedoen met dit team? Neem dan contact op met
aanbidding@eghw.nl

2 Klap in uw handen, alle volken op aarde, juich voor God met lofliederen.
3 De HERE, de Allerhoogste, is beroemd en gevreesd, Hij is de grote Koning van de hele aarde.
6 God stijgt ten hemel onder juichende klanken, de HERE stijgt ten hemel bij het geluid van schallende trompetten.
7 Zing voor God, zing psalmen voor onze Koning, laten onze lofliederen voor Hem opklinken.
8 God is immers Koning over de hele aarde! Zing voor Hem een psalm, een prachtig lied.

Psalm 47:2,3, 6-8.