Volwassenen

Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat we er allemaal aan activiteiten plaatsvindt binnen de EGHW. We beperken ons even tot een drie-tal hieronder. En verder op deze pagina kunt u nog andere activiteiten vinden, zoals het onderwijsaanbod. Doet u ook mee?

Huiskringen

Gemeente in het klein

We zijn ook gemeente in het klein; in kleine groepen.
We komen om de andere week bij elkaar in kleine groepen. Dan eten we soms samen, praten we met elkaar, vertellen we waar we allemaal mee bezig zijn, lezen we samen Bijbel en bidden we voor elkaar. Het doel van een huiskring of celgroep is om samen te groeien: dichter naar elkaar, maar ook dichter naar God.

Welkom

Iedereen is van harte uitgenodigd om eens te komen kijken voordat je een keuze maakt om je aan te sluiten bij een groep.

 

Studiemateriaal

We gebruiken studiemateriaal volgens een leesrooster. Wij proberen ook onze preken aan te laten sluiten bij de te behandelen onderwerpen.

Meer informatie?

Mail: huiskringen@eghw.nl

Bidstonden

In de week dat er geen huiskring is houden we een gemeentebidstond.

Er is elke dinsdag- en vrijdagochtend een mannenbidstond. De gebedsgroep voor vrouwen is in de
oneven weken op woensdagochtend, en in de even weken op vrijdagochtend.
Klik hier voor meer informatie over de bidstonden!

We bidden onder andere voor de gemeente, Israel, de wereld en voor elkaars noden. Van harte aanbevolen!.

Evangelisatie

Veel mensen zijn op zoek naar wie God werkelijk is.

We willen Gods liefde uitdelen in wat de mensen ook maar nodig hebben: hetzij liefde, bevrijding maar ook genezing.

We zijn gepassioneerd om te bewegen in de kracht van de Heilige Geest om met een brandend hart de Hoeksche Waard in aanraking te laten komen met de Heere Jezus!
Meer info: ec@eghw.nl

Onderwijs

Het aanbod is gevarieerd en afgestemd op verschillende doelgroepen, zowel voor gemeenteleden als geïnteresseerden van buiten de gemeente.

We hopen dat je met belangstelling zult deelnemen en dat het onderwijs leidt tot een gezonde geestelijke groei en ontwikkeling.

Meer info? onderwijs@eghw.nl of bezoek de onderwijspagina.