Huiskringen

Gemeente in het klein

We zijn ook gemeente in het klein; in kleine groepen.
We komen om de andere week bij elkaar in kleine groepen. Dan eten we soms samen, praten we met elkaar, vertellen we waar we allemaal mee bezig zijn, lezen we samen Bijbel en bidden we voor elkaar. Het doel van een huiskring of celgroep is om samen te groeien: dichter naar elkaar, maar ook dichter naar God.

Welkom

Iedereen is van harte uitgenodigd om eens te komen kijken voordat je een keuze maakt om je aan te sluiten bij een groep.

Studiemateriaal

We gebruiken studiemateriaal volgens een leesrooster. Wij proberen ook onze preken aan te laten sluiten bij de te behandelen onderwerpen.

Meer informatie?

Mail : huiskringen@eghw.nl

Smallgroups

De jeugd vanaf 12+ kan in een Smallgroup terecht waarin ze een eigen programma volgen. Zoek jij de gezelligheid van een groep met jongeren van jouw leeftijd waar ook de Bijbel opengaat? Dan is een smallgroup iets voor jou!

Stuur voor meer info een mail naar: jongerenwerk@eghw.nl

Thema avonden

Een aantal keer per jaar organiseren wij thema-avonden om extra onderwijs te geven en te ontvangen.
Deze avonden zijn toegankelijk voor al onze leden, maar ook niet-leden zijn van harte welkom!. De thema avonden worden per e-mail aangekondigd bij de leden, waarin u ook specifieke info over deze avonden ontvangt.

Overige info/documenten

Hieronder staan nog een aantal overige documenten ter info. Het betreft de documenten statuten en informatie over de vertrouwenspersoon en SGL.

SEM en Vertrouwenspersoon

De EGHW is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt . Lees er meer over in bijgesloten document, ook over onze vertrouwenspersonen.
 

Statuten

In de bijlage kunt u de statuten lezen zoals op 18 maart 2022 gedeponeerd en het huishoudelijk reglement.