We hebben als gemeente het verlangen om het evangelie te verkondigen.
Niet alleen in de Hoeksche Waard, maar we ondersteunen ook zendelingen die dit buiten onze regio doen. Daarom worden vanuit de EGHW een flink aantal zendelingen ondersteund in hun werk.

Niet iedere zendeling mag op deze website genoemd worden omdat sommigen gevaar lopen in het land waarin ze verblijven. Hier vindt u een overzicht voor zover we de gegevens openbaar kunnen maken.