Welkom!

Kinderen zijn welkom in onze gemeente! Ook nieuwe kinderen, gasten, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom.

We willen ouders ondersteunen in hun geestelijke taak door elk kind een veilige, avontuurlijke plek te bieden, waar het Jezus leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen!

Kinderen 0-12 jaar

Er zijn diverse activiteiten voor de kinderen. Mail voor vragen over het kinderwerk naar kinderwerk@eghw.nl. Klik op het plaatje om de brochure te bekijken.

Download de brochure

Specials

Een aantal keer per jaar zijn er speciale activiteiten voor kinderen, zoals een Kidspraise (onder- of bovenbouw), Kidsspecial (heel de basisschoolleeftijd), gezinsdiensten of buitenactiviteiten. Dit zijn vaak feestelijke evenementen met een Bijbels thema, welke in de gemeente bekend worden gemaakt.Kinderkoor AmeeZing

Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn welkom bij het kinderkoor van de EGHW: AmeeZing! Het is geweldig om gezellig met elkaar te zingen voor God en af en toe ook gek te doen. Op dinsdagavond om de week wordt er van 18:30 - 19:15 geoefend in lokaal Zwaard bovenin De Poort. Kom gerust eens kijken of mail bij vragen naar kinderkoor@eghw.nl.

PraiSwing

Dans is voor kinderen die van dansen, bewegen en muziek houden. Het is ook een manier van God aanbidden en gebed.
PraiSwing is een christelijke dansgroep voor kinderen van 5 - 11 jaar. Een groep bestaat uit 7 tot 14 kinderen.
Ouders krijgen de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. We willen ouders aanmoedigen dit uurtje te blijven voor een gezellige ontmoeting met elkaar.
De crèche is open voor de jongere kinderen om te spelen.
Op woensdag zijn de lessen Streetdance van 15.30-16.30 en 16.30-17.30 en op vrijdag van 16.00-17.00 uur Moderne Dans. Meer weten over PraiSwing? Mail naar
kinderwerk@eghw.nl.

&JOY

Heeeeeeej jij daar!
Ga jij naar kinderkerk groep 6, 7 of 8?
Hou jij ook zo van gezelligheid & vriendschap?
Wat dacht je van samen genieten van marshmallows bij kampvuur, zeskamp, filmavond en popcorn?
Kom dan naar &JOY!

&JOY is er bijna elke maand op vrijdagavond voor BOYS &GIRLS van Kinderkerk groep 6 t/m 8.

Doel is dat de kinderen op een ontspannen manier elkaar leren kennen, vriendschap ontwikkelen en het geloof in God met elkaar delen.

Meer info en aanmelden: enjoy@eghw.nl

Of spreek ons aan: Evelien Zaaijer, Linda Grootendorst, Cindy van Nieuwburg, Cobie Steenhoek, Jolijn Vos, Maria Remmers, Marijke Kleinjan, Jantina van Veelen, Margreet van Asperen.

 
 
 
 
 
 
 

Jeugd

De jongeren vanaf de middelbare school blijven op zondagen in de samenkomst. We hebben onze jeugd ingedeeld in drie groepen op basis van leeftijd en/of middelbare school situatie.

Alive

De jeugd van de middelbare school (12-16 jaar) gaat naar 'Alive'. Normaal gezien komen we eens per 2 weken samen op zaterdagavond. Er zijn ook nog veel andere super leuke activiteiten.
Check hier de jaarplanning.
Check hier de Facebook pagina

Connected


Vanaf 16 tot zo'n 23 jaar hebben we 'Connected'. We hebben het goed samen! We komen samen op bepaalde zaterdag- of zondagen. Verder veel toffe andere acitviteiten.
Check hier de jaarplanning.
Check hier de Facebook pagina

Together

Vanaf 21 jaar tot en met ongeveer 35 jaar is er 'Together'.
Deze jongvolwassenen komen ook eens in de zoveel tijd samen en gaan vaak ook nog een weekend weg. 
Check hier de jaarplanning.
Check hier de Facebook pagina

ACT

Alive, Connected en Together hebben ook met regelmaat gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld de 'Together Alive' events of de 'ACT' events... hou de website in de gaten!

Events

Naast de te gekke zaterdagavonden doen we nog meer gave dingen zoals:

-Samen naar Opwekking
-Naar EO Jongerendag
-PowerPacked Youth
-Het ACT weekend weg
-En nog veel meer.... !

Smallgroups

Zoek jij de gezelligheid van een groep met jongeren van jouw leeftijd waar ook de Bijbel opengaat? Dan is een smallgroup iets voor jou!

Stuur voor meer info een mail naar: jongerenwerk@eghw.nl.
Klik hier voor een overzicht van de Smallgroups.

Info

We houden je op de hoogte via Whatsapp, Email en Facebook. Meer info? Mail jongerenwerk@eghw.nl

A new generation!

De wereld staat voor je open, jij kunt alle kanten op. Als gemeente willen we graag een thuis voor je zijn. Een plek waar je welkom bent, waar we in je geloven, omdat we in Jezus geloven.  Hier word je aangemoedigd om het avontuur niet alleen aan te gaan, maar samen met jouw hemelse Vader. Hier leeft het geloof in zijn genade voor jou. Dit is de plek van een nieuwe generatie. Jouw generatie.

Jong volwassenen

De jong volwassenen doen natuurlijk ook nog volop mee met activiteiten van zowel de jeugd als van de volwassenen.

Daarnaast worden er voor deze groep soms speciale activiteiten gepland, zoals bv het 'Together' weekend. Check hier de speciale Together pagina en jaarschema!

En er bestaan huiskringen die gericht zijn op jong volwassenen, waarin we eens per 2 weken op een avond in de week samenkomen in een kleine groep. Wij noemen dit de 'jovo' kring.

Meer informatie? Email dan naar jongerenwerk@eghw.nl

Volwassenen

Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat we er allemaal aan activiteiten plaatsvindt binnen de EGHW. We beperken ons even tot een drie-tal hieronder. En verder op deze pagina kunt u nog andere activiteiten vinden, zoals het onderwijsaanbod. Doet u ook mee?

Bidstonden

In de week dat er geen huiskring is houden we een bidstond.

Er is elke dinsdagochtend een mannenbidstond, en op wisselende dagen ook een vrouwenbidstond. Klik hier voor meer informatie over de bidstonden!

We bidden onder andere voor de gemeente, Israel, de wereld en voor elkaars noden. Van harte aanbevolen!.

Huiskringen

Elke 2 weken samenkomen, samen delen, en samen leren in een kleine groep.

In de hele Hoeksche Waard worden er huiskringen gehouden.

Klik hier voor meer info over de huiskringen.

Evangelisatie

Veel mensen zijn op zoek naar wie God werkelijk is.

We willen Gods liefde uitdelen in wat de mensen ook maar nodig hebben: hetzij liefde, bevrijding maar ook genezing.

We zijn gepassioneerd om te bewegen in de kracht van de Heilige Geest om met een brandend hart de Hoeksche Waard in aanraking te laten komen met de Heere Jezus!
Meer info: ec@eghw.nl

Onderwijs

Het aanbod is gevarieerd en afgestemd op verschillende doelgroepen, zowel voor gemeenteleden als geïnteresseerden van buiten de gemeente.

We hopen dat je met belangstelling zult deelnemen en dat het onderwijs leidt tot een gezonde geestelijke groei en ontwikkeling.

Meer info? onderwijs@eghw.nl of bezoek de onderwijspagina.

 

Lofprijs & Aanbidding

De Almachtige God is onuitsprekelijk ontzagwekkend. Maar dit weerhield de schrijvers van de bijbel niet van pogingen hem te beschrijven.
En het zou ons ook niet mogen weerhouden Hem te prijzen en over Hem te zingen en het door te geven aan anderen. En dat is precies wat we binnen de EGHW willen doen!

We hebben een aantal enthousiaste muziekteams die elke zondag willen dienen en u voorgaan in de lofprijs & aanbidding. Ook speciale evenementen zoals de kerstnachtdiensten wordt mede door dit team vormgegeven.

Wilt u ook meedoen met dit team? Neem dan contact op met
aanbidding@eghw.nl

2 Klap in uw handen, alle volken op aarde, juich voor God met lofliederen.
3 De HERE, de Allerhoogste, is beroemd en gevreesd, Hij is de grote Koning van de hele aarde.
6 God stijgt ten hemel onder juichende klanken, de HERE stijgt ten hemel bij het geluid van schallende trompetten.
7 Zing voor God, zing psalmen voor onze Koning, laten onze lofliederen voor Hem opklinken.
8 God is immers Koning over de hele aarde! Zing voor Hem een psalm, een prachtig lied.

Psalm 47:2,3, 6-8.

Alpha

Een Alpha cursus is eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. 22 miljoen mensen wereldwijd deden de Alpha-cursus, en het kan ook bij ons in de EGHW.

Wat is Alpha

Een Alpha cursus is een kenningsmakings cursus over het christelijk geloof. 

En de Alpha cursus biedt mensen de gelegenheid om op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven.

Hoe gaat dat?

Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door samen zingen en dan een inleiding.

In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat.

Voor wie is het?

 Voor mensen die:

  • op zoek zijn naar de zin van het leven
  • meer willen weten over het christelijk geloof
  • pas christen zijn geworden
  • een nieuwe start willen maken

Meer info?

Maak onder het genot van een kop koffie vrijblijvend kennis op de introductieavond! Wij starten de Alpha cursus in januari/februari en in september. Bekijk de speciale Alpha pagina, mail naar alpha@eghw.nl. Bekijk ook onze Facebook pagina voor de meest actuele informatie.

Bidstonden

Gebed is de sleutel tot het hart van God. Binnen de EGHW houden we diverse bidstonden. U bent van harte welkom om eens te komen kijken en mee te bidden. Lees er meer over op deze pagina!

"Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden."

-Mattheüs 18:19,20-