anbi_logoDe Evangelische Gemeente Hoekse Waard is ingeschreven als ANBI-instellingen bij de Belastingdienst. Op deze pagina willen we alle informatie die betrekking heeft op onze ANBI toekenning bij elkaar vermelden.

Statutaire naam
Evangelische Gemeente Hoekse Waard

RSIN/Fiscaal nummer
8184.77.969

Ons (post)adres
Polderlaan 1
3261 ZA  Oud-Beijerland

Telefoon
0186-690343

Ons doel
De EGHW wil de inwoners van de Hoekse Waard:
- het evangelie overbrengen
- hen opnemen in Gods huisgezin en
- leren groeien tot geestelijke volwassenheid
- om zich in te zetten in Gods Koninkrijk en
- God te aanbidden.

Beleidsplan
Ons beleid en onze uitgangspunten voor gemeente staan in ons beleidsplan.
Beleidsplan

Beloningsbeleid
De EGHW heeft 1 lid van het dagelijks bestuur in dienst voor een totaal van 0,2 FTE. De beloning volgt de CAO Zorg & Welzijn. Verder worden alle werkzaamheden uitgevoerd door de leden op vrijwillige basis, met uitzondering van een jongerenwerker voor in totaal 0,2 FTE. Een paar keer per jaar hebben we externe sprekers die we kleine vergoeding voor de onkosten geven via de IB 47 regeling.

Financieel verslag
Ons boekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Het meeste recente afgesloten boekjaar begon op 1 augustus 2019 en liep t/m 31 juli 2020.
Jaarrekening
Toelichting jaarrekening