'Onze' zendelingen

We hebben als gemeente het verlangen om het evangelie te verkondigen.
Niet alleen in de Hoeksche Waard, maar we ondersteunen ook zendelingen die dit buiten onze regio doen. Daarom worden vanuit de EGHW een flink aantal zendelingen ondersteund in hun werk.
Op deze pagina stellen zij zich aan u voor!

Contactgegevens:
Postadres in Zuid-Afrika is:

D. Lagerwerf
Suite No. 95
Private Bag X 013
Knysna 6570
South Africa
Tel. +27 79 29 18 901

Dick & Rita Lagerwerf

Zuid-Afrika
Dick en Rita wonen en werken in Knysna, Zuid-Afrika. Sinds 2011 zijn zij daar betrokken bij zendingswerk vanuit de gemeente The Rock.
Zij werken daar als onderwijzers op de Ashford Christian School. Deze school onderwijst kinderen vanaf Grade R tot Grade 12.  De visie van deze school is de kinderen bij Jezus te brengen, en ze daarnaast een goede opleiding te geven, zodat ze een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.
Verder geven ze ook godsdienstlessen op een basisschool, en reiken ze uit naar kinderen in de omliggende sloppenwijken.
Emailadres: dicklagerwerf@gmail.com
U kunt Dick en Rita ook volgen via Facebook:
https://www.facebook.com/rita.lagerwerf
https://www.facebook.com/dick.lagerwerf
Giften:
Mocht u ons financieel willen ondersteunen, dan kunt u ons steunen door uw bijdrage over te maken op banknr. NL76 INGB 0000 8151 98 t.n.v. Stichting NGW,  Postbus 18, 7350 AA Hoenderloo, onder vermelding van projectnummer 376 en projectnaam Gemeenteopbouw Knysna, Z.A.

Contactgegevens:
Johan & Astrid Vos
17 Red Heart Cresent
Jeffrey’s-Bay
6330 South-Africa

Tel: 0027 82 828 20 20

Johan & Astrid Vos

Zuid-Afrika
Johan en Astrid wonen en werken sinds 2003 in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp in Zuid-Afrika. Zij hebben 4 kinderen.
Visie: Kinderen en hun families hoop op een goede toekomst geven d.m.v. onderwijs en liefdevolle zorg.
Zij hebben o.a. diverse scholen opgezet om kinderen die door de armoedige situatie waarin ze opgroeien, geen toegang hebben tot de goede, duurdere Zuid-Afrikaanse scholen, toch een kans op goed onderwijs en daarmee een goede toekomst te geven. (een peuter-/kleuterschool (140 kinderen), een basisschool (340 kinderen) en een centrum voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking met o.a. een school, een opvang voor kinderen met meervoudige beperkingen en een Skills Centrum. Daar krijgen jongeren de kans een vak te leren in onze stroopwafelbakkerij, groentetuinen en kunstatelier en leren ze houtbewerking, naaldwerk, horeca-vaardigheden en nog veel meer. Ook hierbij staat discipelschap voorop..
Daarnaast hebben zij 8 pleeghuizen (elk voor 6 kinderen). God’s liefde en Zijn woord staan hierin centraal.
Website: http://www.victory4all.com Emailadressen: johan@victory4all.com & astrid@victory4all.com
Giften:
NL 72 RABO 0361852991
t.n.v. Stichting Victory4All

Contactgegevens:
ABC Jeannet
Secretaris:
Nadia van Dalen
Bongerdhof 4
3291 BG Strijen

abcjeannet@gmail.com

Tel. Jeannet: 06 1006 0553 

Jeannet den Hartog

Nederland/Vluchtelingen
Jeannet den Hartog voelt zich geroepen tot het werk onder vluchtelingen in Nederland.  Al vele jaren is Jeannet betrokken bij de bewoners van het AZC in 's Gravendeel en bij vluchtelingen, voornamelijk in de regio Hoeksche Waard en Dordrecht.
Jeannet brengt christenen in contact met vluchtelingen en vluchtelingen met kerken en christenen, zodat zij op weg geholpen worden, maar ook dat de ogen van de christenen opengaan voor de wereld van deze mensen en we elkaar lief gaan hebben.
Gedurende een aantal jaren is Jeannet in dienst geweest van Stichting Gave (landelijke organisatie voor kerkelijk werk onder vluchtelingen), waarbij haar salaris werd betaald uit giften. Sinds juni 2020 is Jeannet als zelfstandig zendelinge actief en zorgt Stichting NGW (Nederlands Gemeenschap voor Wereldevangelisatie) voor de aftrekbaarheid van haar giften.
Jeannet is uitgezonden vanuit de EGHW, maar zoekt ook contact met vrijwilligers uit andere kerken om met elkaar het werk te doen en zo om te zien naar de vluchteling in de eigen regio.
Meer informatie: Jeannetdenhartog@solcon.nl
Er is een achterbancommissie die Jeannet helpt met advies, gebed en communicatie naar de achterban. Ook werving van voldoende inkomsten is een belangrijke taak, zodat Jeannet het werk kan blijven doen. E-mail: abcjeannet@gmail.com
Giften:
rekening NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW te Apeldoorn met de vermelding: fondsnummer 405.01 Kerk en Vluchteling
Contactgegevens: Thuisfrontcommissie:
Arendjan Wijnmaalen
ajwml1950@gmail.com
Mob: 06-16448747

Rik Celie

Bolivia/Haïti/spoedhulp aan o.a. minderheidsgroepen in Pakistan en gedurende natuurrampen (bv. Supertyfoon 2015 Filipijnen)   
Rik is een arts uit België die voornamelijk structureel werk opzet in Bolivia en Haïti, maar ook bereidheid vertoont om spoedhulp te brengen gedurende natuurrampen (bv. Supertyfoon 2015 Filipijnen) of aan de minderheidsgroepen (voornamelijk Christelijk) in Pakistan (2012-2014). Na een eerste 6 maanden lange periode in 1986 doet Rik dit medisch missie werk al sinds 1990.
Rik is de oprichter van de organisatie Doctors on Mission en zijn voornaamste doel is uit te gaan met de lokale medische pastorale teams in de armste en meest afgelegen gebieden op aarde zoals nu in Bolivia en Haïti.
Mits de nodige financiële steun worden deze medische expedities verder structureel uitgebouwd.
Website:
http://doctorsonmission.org
Emailadres:
RikCelie@gmail.com
Giften:
Stichting Zending & Gemeente
Bankrekening: 2047678
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A
LET OP, maak een juiste vermelding in de omschrijving van uw gift:
Bij giften voor Rik zelf: 070 - Zendingswerk Rik Celie
Bij giften voor Doctors on Mission: 070 - DMI - Doctors on Mission
Bij giften voor Haïti: 070 - DMI - Doctors on Mission / Haiti

Contactgegevens:
Thuisfrontcommissie:
Frank & Magdalena van den Ouden
frank@caritatea.nl / magdalena@caritatea.nl
Tel: 0186-621262

Waldo & Annemiek Yáñez

Chili
Waldo en Annemiek wonen en werken in Viña del Mar in Chili.
Na jarenlang als voorgangers te hebben gediend in Chili, hebben ze van de Heer visie ontvangen voor het opzetten van de bediening El Refugio, waar voorgangers rust en renovatie kunnen vinden, zowel voor zichzelf als voor hun gezinnen.
Voorgangers in Zuid-Amerika leven onder zeer grote druk en er worden hoge eisen aan ze gesteld door hun omgeving. Vaak hebben ze naast hun voorgangerschap ook een full-time baan. El Refugio biedt bemoediging, een luisterend oor, een netwerk van bevriende voorgangers, degelijk onderwijs en een plaats waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Ze doen dat op velerlei manieren, zoals rustweekenden, coachen, themadagen, huwelijkscursussen, weekenden voor kinderen van voorgangers, enz. 
E-mail: annemiekpunt@gmail.com
Giften:
Stichting “Zending en Gemeente”
O.v.v. nummer 37, El Refugio, Chili.
ING Banknr.: NL33INGB0002047678

Contactgegevens:
Thuisfrontcommissie:
Peter Jan & Judith de Goede
Cor Dirksestraat 20
3271 SB Mijnsheerenland
T: 06-285 73 991

Adres Willem & Jedidja:
Gildestraat 92
6711 DM Ede
T: 06-570 439 93


E:contact@willembiesheuvel.nl

W:www.willembiesheuvel.nl
W:www.hope4nations.nl

Willem & Jedidja Biesheuvel

Nederland / Wereldwijd
Willem en Jedidja zijn sinds 2013 actief op het gebied van zendingswerk in Nederland en het buitenland. Samen hebben ze in de afgelopen jaren diverse zendingsreizen mogen ondernemen o.a. naar China, Nepal en Afrika. In juni 2015 hebben ze de stichting Hope 4 Nations opgericht om vanuit deze stichting hun zendingswerk te doen. Op dit moment studeren Willem & Jedidja nog parttime theologie aan de Continental Theological Seminary naast hun zendingswerk.
Missie & Visie:
Vanuit de stichting Hope 4 Nations willen Willem & Jedidja zich richten op zendingswerk in Nederland en het buitenland. Hiervoor richting ze zich op de volgende drie gebieden:

1. Zendingsreizen:
• Het organiseren van zendingsreizen en evangelisatie campagnes naar diverse landen, o.a. naar Nepal en in December 2019 naar Kameroen.
• Het ondersteunen van zendingswerk in Nepal, evangelisatie en medische hulpverlening in de bergdorpen.

2. Evangelisatie:
• Het organiseren van diverse evangelisatie acties in Nederland en buitenland.
• Discipelschap doormiddel van een op een gesprekken.

3. Toerusting:
• Spreken op zondagen in verschillende gemeentes in Nederland en buitenland.
• Lesgeven op Bijbelscholen.
• Verzorgen van Bijbelstudies en workshops.
• Ontwikkelen van een magazine genaamd “Bible to life” om mensen handvaten te geven en te inspireren in het lezen van Gods Woord.

Giften:
Stichting Hope 4 Nations
NL36 INGB 0006 8777 39
O.v.v: support Hope 4 Nations

Neem gerust eens contact op als u vragen heeft via het volgende mailadres: contact@hope4nations.nl