13 oktober 2022

‘Israël: Je kunt er niet om heen’

Predikant:
Passage: Diversen

Helaas zijn er geen opnames van Israëlavond 2 (20 october) en 3 (27 october).