REACTIEFORMULIER: PERIODIEKE LIEFDE GAVE 2021


TOEZEGGING PERIODIEKE LIEFDE GAVE 2021

Persoonlijke gegevens
Voorletter(s) en Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:  
Telefoonnummer:
E-mailadres:


Ik(wij) ben(zijn) bereid/instaat om :
1. De toezegging Periodieke Liefde Gave voor de EGHW bedraagt:


ING : NL04INGB0000765860
Rabobank : NL84RABO0147412935
2. De toezegging voor het Huisvestingsfonds bedraagt:


Rabobank : NL30RABO0151140065