Goed als je overweegt om lid te worden van onze gemeente! We worden immers opgeroepen om als christenen een eenheid te vormen met elkaar. God heeft ieder van ons eigen talenten en gaven gegeven, niet zozeer voor onszelf maar juist om de ander te helpen. We zijn volgens 1 Petrus 2:5 (BGT) levende stenen en met elkaar vormen we een geestelijk huis.

“Jezus Christus is de kostbare steen die God uitverkozen heeft. Hij is de levende steen. Want God heeft Hem weer levend gemaakt, nadat de mensen Hem gedood hadden. Jullie zijn in Hem gaan geloven, en daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. Samen zijn jullie Gods tempel.”
Deze tekst is ook terug te vinden in ons logo. Centraal staat Jezus als gekruisigde en opgestane Heer en daarom heen bevinden zich levende stenen. We geloven dat het Gods bedoeling is dat je als christen daadwerkelijk je plek inneemt in een kerk of gemeente.

Om de EGHW goed te leren kennen is een kennismakingscursus ontwikkeld. Deze cursus bestaat uit zes avonden waarin wordt uitgelegd waar onze gemeente voor staat en wat onze opvattingen zijn. Deze avonden kun je vrijblijvend volgen. Tijdens deze avonden maak je ook kennis met de oudsten en andere leiders in onze gemeente. Als je je wilt invoegen dan verwachten we in principe dat je deze cursus volgt. Minimaal 1 x per jaar start er een groep. Je kunt hierover meer informatie vinden op de website bij het onderwerp ‘Onderwijs’. Ook kun je je aanmelden via de website.

Als de kennismakingscursus is doorlopen en er – na een persoonlijk gesprek met jou – wederzijds geen bezwaren zijn, word je voorgesteld aan de gemeente als lid. Kinderen die met hun ouders meegaan naar de dienst, worden automatisch opgenomen als gezinslid. Dit is tot hun 18e levensjaar, daarna worden zij gevraagd om zelf lid te worden van de EGHW.

Een voorwaarde sowieso om in te voegen is dat je christen bent oftewel Christus persoonlijk kent als je redder en verlosser. Als je eenmaal lid bent van de EGHW verwachten we van je dat je actief een bijdrage levert zowel in tijd als in geld. Ook verwachten we van je dat je achter de visie van de EGHW staat en je stelt onder de leiding van de oudsten.

Als lid van de gemeente ontvang je mails die aan gemeenteleden worden gestuurd, ons magazine, een inlogcode voor ons ledenbestand en je hebt een stem in onze ledenvergaderingen. Maar bovenal vorm je met andere christenen een eenheid, waarbij je bemoedigd en opgebouwd mag worden en ook anderen mag opbouwen en bemoedigen. Samen groeien in geloof en met elkaar Hem dienen en eren. De EGHW biedt een uitgebreid aanbod aan onderwijs en er zijn veel activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.