Doopfeest

Laat_je_dopenJezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matt. 28:18-20)

Iedereen die Jezus heeft aangenomen als Redder en Heer kan dan door onderdompeling in water worden gedoopt in de naam van de Here Jezus. Door deze doop wordt openlijk getoond dat iemand afscheid neemt van de wereld en zijn/haar leven als zondaar, om voortaan als discipel van Jezus Christus te leven. Met deze stap ‘beken je kleur’: je maakt duidelijk welke weg je kiest en dat je aan Jezus’ kant staat.

Wil jij je laten dopen? Dan gaan we graag met je in gesprek, onder andere op de ‘doopbesprekingen’ die we binnen de EGHW houden. Hierin wordt vanuit de Bijbel onderwijs gegeven over de doop en is er uitgebreid de tijd om op vragen in te gaan. We gaan er van uit dat u voor het bezoeken van de doopbespreking onze brochure over de doop hebt doorgelezen. Het bijwonen van de doopbespreking is geheel vrijblijvend.

U kunt zich aanmelden voor een doopbespreking via info@eghw.nl

doop