[16/4/2020]
Het aantal mensen dat meewerkt aan de livestreamdienst is sterk hebben verminderd i.v.m. het advies van de burgemeester.
Vanaf zondag 19 april is er elke week om 9.45 uur een kinderkerk livestream te zien is, voor de dienst begint.

[25/3/2020]
Nadat wij navraag gedaan hebben bij de lokale overheid, is duidelijk geworden dat wij voorlopig livestream diensten mogen blijven verzorgen! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Er mogen overigens alleen personen aanwezig zijn die een taak hebben. 

A.s. zondag is er een dienst die verzorgd zal worden door Connected. Het thema is “(On)rust – rusten in de beloften van God”. We willen jullie vragen om gebed voor de voorbereidingen, gezondheid en rust voor de mensen die een taak hebben en dat de dienst veel mensen mag raken en bemoedigen.

[24/3/2020]
N.a.v. de verscherpte maatregelen van de overheid die vanavond afgekondigd zijn, hebben wij besloten om per direct alle bidstonden, huiskringen en andere bijeenkomsten die nog gepland staan tot 1 juni niet meer door te laten gaan.

Morgen nemen wij contact op met de gemeente HW om te vragen of we met een minimum aantal mensen toch een livestream uitzending mogen verzorgen. Wij zullen iedereen hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Wij begrijpen dat dit hele ingrijpende besluiten zijn, maar we weten ons geborgen en verbonden in Hem die voor ons zorgt, zeker in deze tijd. Laten we bidden voor onze broeders en zusters die hierdoor extra getroffen worden en laten we op andere manieren contact zoeken met elkaar.

[20/3/2020]
De maatregelen omtrent het coronavirus willen we graag wat aanscherpen m.b.t. de huiskringen. Omdat er een afstand van 1,5 m tussen mensen moet blijven, is het niet verstandig om met de hele kring in een huiskamer te gaan zitten. Ons advies is om de kring op te delen in kleine groepjes en zo eventueel samen te komen. Maar we kunnen het ons voorstellen dat het verstandiger is voor sommigen om helemaal geen kring(etje) meer te bezoeken. Om contact te houden kan je natuurlijk ook met elkaar communiceren via Facetime, Skype, etc. Daarin maakt iedereen zijn eigen overwegingen. Hou elkaar wel in de gaten en hou met elkaar contact. In Hem zijn we met elkaar verbonden. We wensen jullie Gods zegen en wijsheid toe voor de komende tijd. En zodra er dingen veranderen zullen we dit vermelden via de mail en op de website.

[17/3/2020]
Ps.57:2 Wees mij genadig, o God, want bij U schuilt mijn ziel, ja in de schaduw van Uw vleugels zal ik schuilen totdat het onheil voorbij is.

Afgelopen zondag hebben we allemaal de dienst mee kunnen maken via livestream. Dit gaat de komende weken op dezelfde manier door. Daarnaast is gebed de motor van de gemeente en daarom zullen de reeds bestaande bidstonden doorgaan met een max. van 10 deelnemers per ruimte. Het gaat hier om de gemeentebidstond op dinsdagavond, de mannenbidstonden, de vrouwenbidstonden en de zaterdagen waarop we bidden en vasten, voor de eerste zondag van de maand.

Alle overige activiteiten in de Poort worden stilgelegd vanaf nu, te weten:

– De cursussen Vrijheid in Christus (wordt online voortgezet), Discipelen van Jezus, Alpha en de  Kennismakingscursus.

– Jeugdbijeenkomsten, Koffie-inloopochtend, &joy, Beloved, kinderkoor en dansgroepen, Paaspraise en overige niet genoemde activiteiten.

We moesten helaas besluiten dat de voorstellingen van Narnia in april niet door kunnen gaan en het oefenen komt daardoor ook te vervallen.

Op Goede Vrijdag willen we avondmaal vieren in de huiskringen en smallgroups.

Mocht de overheid opnieuw komen met verdergaande maatregelen dan zullen wij ons daarover natuurlijk weer beraden.

We begrijpen dat dit voor velen een teleurstellende mededeling is. Het stilleggen van activiteiten gaat in tegen ons gevoel van gemeente zijn. Maar ongetwijfeld gaat dit weer nieuwe kansen en mogelijkheden geven. We rekenen op ieders begrip en medewerking. Voor vragen kun je ons altijd bereiken op emailadres: info@eghw.nl en de telefoonnummers: 06-81138873 of 06-53372763.

[15/3/2020]
We begrijpen dat er zo kort na de persconferentie vragen zijn m.b.t. het wel/niet door laten gaan van bijeenkomsten. Dinsdagavond a.s. zullen de oudsten zich hierover verder beraden en de gemeente informeren.
Over de bijeenkomsten van as. maandag- en dinsdagavond kunt u nadere info krijgen bij de leiding van deze cursus/bijeenkomst.

[12/3/2020]
Lieve gemeenteleden en bezoekers van de EGHW, Op 12 maart 2020 is door de Nederlandse overheid besloten dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast dienen te worden.
Wij hebben als oudsten van de EGHW besloten hieraan gehoor te geven waardoor de dienst van zondag  15 maart en alle andere zondagen in maart niet op de normale manier gevierd zullen worden.
De dienst zal zonder bezoekers gehouden worden en is voor iedereen thuis te volgen via de livestream net zoals bij de kerstnachtdiensten.

Gelukkig hoeven wij niet angstig te zijn omdat wij mogen weten dat Jezus altijd bij ons is.
Deuteronomium 31:8 De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.


Laten wij deze tijd gebruiken om eensgezind te bidden dat Hij ook in deze situatie uitkomst zal geven.

Deze pagina zal geüpdatet worden wanneer er nieuwe info is.