[7-10-2020]

Gezien de verscherping van de aanbevelingen voor kerkdiensten zullen de erediensten van de EGHW vanaf zondag 11 oktober alleen nog te volgen zijn via de livestream.

[9-9-2020]

Hieronder belangrijke informatie betreft de jongeren en het kinderwerk vanaf zondag 13 september 2020.

Jeugd

Vanaf zondag 13 september mogen jongeren van 12 t/m 18 jaar zonder zich aan te melden naar de dienst komen. Er worden vakken vrijgehouden voor de jeugd, zodat ze bij elkaar kunnen zitten. Wel is het van belang dat ze bij binnenkomst bij de administratie melden dat ze er zijn.

Kinderkerk en crèche

Zondag 13 september start kinderkerk en crèche! Graag aanmelden via de eghw-site. Hieronder wat instructies:
Kinderen van crèche en kinderkerk komen niet in de dienst. Ze gaan direct bij aankomst naar eigen crèche-groep of kinderkerk groep. Er zijn looproutes naar alle lokalen. Volg de looproute en hou je aan 1,5 meter afstand.

Kinderen van groep 6, 7 en 8 worden direct naar de Willem van Oranje school (kleine Willem) gebracht door ouders. Zij komen NIET in de Poort. Na afloop kinderen daar ophalen.

Kinderen van groep 3 t/m groep 5 gaan zelfstandig naar hun lokaal op de bovenverdieping van De Poort. Graag instructies geven aan de kinderen om de looproute te volgen.

Kinderen van groep 1 en 2 mogen door hun ouders worden gebracht. Graag bij de deur afscheid nemen en het kind zelfstandig naar binnen laten gaan. Lukt dit niet? Dan mag één ouder met het kind even naar binnen. Mogelijk moet je even wachten totdat je naar binnen kan. Probeer het afscheid kort te houden. We hebben capabele kinderwerkers.

Kinderen van crèche 1 t/m 4 mogen door één ouder in het lokaal worden gebracht. Er zal mogelijk een wachtrij zijn om om de beurt met het kind binnen te zijn. Er zijn zogenaamde ‘wachtplekken’ hiervoor. Hou hierbij 1,5 meter afstand van elkaar en volg de aanwijzingen van de personen met hesjes.

Na de dienst komen de groepen 1 t/m 5 met de kinderwerkers naar beneden en zij zullen met hun vlag in de foyer gaan staan. Ouders zal worden gevraagd hun kinderen in de foyer op te halen. Als ze ook kinderen in de crèche hebben, graag eerst het kind in de crèche ophalen (of ouders verdelen deze taak).

Even praktisch: hang a.u.b. geen jassen op in de foyer. Houd jassen bij je in de dienst of laat de kinderen hun jassen boven ophangen.

[10/7/2020]

De zang als onderdeel van de samenkomst is weer toegestaan mits de RIVM richtlijnen worden opgevolgd.

De ventilatie-installatie is  door een extern bedrijf “corona proof” gemaakt. Volgens een rekentool van PKN Nederland kunnen we met max. 250 personen zingen in de Poort. Gelet op het bovenstaande hebben wij als oudsten besloten dat het verantwoord is om tijdens de samenkomst te zingen.

Wat geweldig dat we met elkaar de Heere God weer met onze stemmen kunnen gaan loven tijdens de dienst! 

[1/7/2020]

Naar aanleiding van de nieuwe corona-maatregelen is het mogelijk om vanaf 5 juli met meer dan 100 personen samen te komen, zolang er maar 1,5 meter afstand gehouden wordt en je van tevoren bent aangemeld.

Het is niet mogelijk om onaangekondigd te komen, je moet jezelf van tevoren aanmelden als je belangstelling hebt om een dienst bij te wonen. Dat kan via deze link.

Het bezoeken van de dienst gaat volgens een protocol dat met de uitnodiging zal worden meegestuurd, over een paar punten willen we je vooraf alvast informeren:

·         Zolang het RIVM het onderzoek naar zingen tijdens samenkomsten nog niet heeft afgerond, volgen we de richtlijnen van de overheid en kan er nog niet worden gezongen.

·         Bij binnenkomst word je direct naar een zitplaats begeleid.

·         Na de dienst gaan we direct weer naar buiten, waar we elkaar kunnen ontmoeten.

·         Er is geen kinderkerk of crèche.

Het zal dus anders gaan dan we gewend zijn, maar het is goed om elkaar, al is het in een kleine setting, weer te ontmoeten tijdens een eredienst.

[3/6/2020]
Onlangs heeft de overheid een aantal versoepelende maatregelen afgekondigd waardoor er stapsgewijs meer ruimte komt in het openbare leven.
Als kerk willen we hier op verantwoorde wijze mee omgaan, zodat onze activiteiten waar mogelijk ook weer worden opgestart. In de oudstenraad hebben we het volgende afgesproken:

Vergaderingen, cursussen, bidstonden, smallgroups en huiskringen

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om met max. 10 personen een ruimte te reserveren in De Poort. Uitzondering hierop is de kennismakingscursus met max. 30 personen in de foyer.
Met het schoonmaakteam is afgesproken dat er i.v.m. hygiëne extra schoongemaakt wordt. (trappen, lokalen, deurklinken) Maar ook van de gebruikers wordt verwacht dat zij de ruimte en toiletten gereinigd achter laten conform het aanwezige schoonmaakprotocol.

Verder zijn altijd de volgende regels van toepassing;

•             De 1,5 meter regel wordt te allen tijde in acht genomen;
•             Blijf altijd thuis bij klachten en ben je 70 jaar of ouder, of heb je een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig      
•             Een activiteit in de Poort kan alleen plaatsvinden als je vooraf een ruimte hebt geboekt en je een bevestiging hiervoor hebt ontvangen.     

Samenkomst       

Indien de overheid dit bevestigd is het vanaf 1 juli mogelijk om een zondagse samenkomst te houden met maximaal 100 personen. Met een mail word je uitgenodigd om een dienst mee te maken. Uit alle belangstellenden wordt er iedere week een groep van ongeveer 80 personen uitgenodigd. Zolang het RIVM een negatief advies geeft wordt er niet gezongen.

Er is geen crèche of kinderkerk aanwezig tot 1 september. Over kinderkerk voor groep 8 wordt nog nagedacht.

Verder zijn de volgende regels van toepassing:

•             We houden 1,5 meter afstand van elkaar. Gezinnen kunnen bij elkaar zitten;
•             Bij aankomst word je gevraagd of je (corona)klachten hebt;
•             Direct naar de grote zaal begeven en de aanwijzingen van de koster opvolgen.
•             Na de dienst is er geen koffie en word je gevraagd met inachtneming van de onderlinge afstand naar buiten te gaan.

Ons gebouw beschikt over een zeer goed ventilatiesysteem.

Ledenvergadering

De noodzakelijke ledenvergadering voor het vaststellen van de begroting voor het komend seizoen komt te vervallen. De begroting wordt per mail verstuurd en vragen/opmerkingen worden digitaal behandeld.

Huiskringen

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om meer dan 3 mensen in huis uit te nodigen. De huiskringen kunnen dus vanaf 1 juni weer bij elkaar komen. De keuze om dit wel of niet te doen laten we over aan de kringen zelf. Uiteraard begrijpen we het ook als kringleiders nog even afwachtend zijn.
Misschien heb je er inmiddels wel al over nagedacht hoe de kring opnieuw op te starten, er rijst hierbij dan mogelijk de vraag; is mijn woonkamer wel groot genoeg om de anderhalve meter tussen de gasten te waarborgen? Als dat niet zo is kan je de afweging maken om als huiskringleider de helft van de kring voor je rekening te nemen en de andere helft door de assistent huiskringleider te laten leiden.
Vind je het desondanks toch gezelliger om met de hele groep samen te komen dan kan je, als het weer het toelaat, ook samen een wandeling maken of andere buitenactiviteiten ondernemen. Ook bestaat de mogelijkheid in De Poort een zaaltje te reserveren met maximaal 10 personen.
Natuurlijk moeten we te allen tijde rekening met elkaar houden. Uiteraard is het van belang de richtlijnen van het RIVM te hanteren. Naast alle richtlijnen wordt ook het samen zingen in de huiskamer voorlopig afgeraden.
Natuurlijk zullen er ook nog andere manieren zijn om onze huiskringavonden in te vullen. Alle suggesties zijn welkom.

Voor het laatste nieuws van de overheid, kan je op deze link klikken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/


We hopen op deze manier ons gemeenteleven weer enigszins op te kunnen starten en onze verbondenheid in Christus meer praktische invulling te geven.

[16/4/2020]
Het aantal mensen dat meewerkt aan de livestreamdienst is sterk hebben verminderd i.v.m. het advies van de burgemeester.
Vanaf zondag 19 april is er elke week om 9.45 uur een kinderkerk livestream te zien is, voor de dienst begint.

[25/3/2020]
Nadat wij navraag gedaan hebben bij de lokale overheid, is duidelijk geworden dat wij voorlopig livestream diensten mogen blijven verzorgen! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Er mogen overigens alleen personen aanwezig zijn die een taak hebben. 

A.s. zondag is er een dienst die verzorgd zal worden door Connected. Het thema is “(On)rust – rusten in de beloften van God”. We willen jullie vragen om gebed voor de voorbereidingen, gezondheid en rust voor de mensen die een taak hebben en dat de dienst veel mensen mag raken en bemoedigen.

[24/3/2020]
N.a.v. de verscherpte maatregelen van de overheid die vanavond afgekondigd zijn, hebben wij besloten om per direct alle bidstonden, huiskringen en andere bijeenkomsten die nog gepland staan tot 1 juni niet meer door te laten gaan.

Morgen nemen wij contact op met de gemeente HW om te vragen of we met een minimum aantal mensen toch een livestream uitzending mogen verzorgen. Wij zullen iedereen hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Wij begrijpen dat dit hele ingrijpende besluiten zijn, maar we weten ons geborgen en verbonden in Hem die voor ons zorgt, zeker in deze tijd. Laten we bidden voor onze broeders en zusters die hierdoor extra getroffen worden en laten we op andere manieren contact zoeken met elkaar.

[20/3/2020]
De maatregelen omtrent het coronavirus willen we graag wat aanscherpen m.b.t. de huiskringen. Omdat er een afstand van 1,5 m tussen mensen moet blijven, is het niet verstandig om met de hele kring in een huiskamer te gaan zitten. Ons advies is om de kring op te delen in kleine groepjes en zo eventueel samen te komen. Maar we kunnen het ons voorstellen dat het verstandiger is voor sommigen om helemaal geen kring(etje) meer te bezoeken. Om contact te houden kan je natuurlijk ook met elkaar communiceren via Facetime, Skype, etc. Daarin maakt iedereen zijn eigen overwegingen. Hou elkaar wel in de gaten en hou met elkaar contact. In Hem zijn we met elkaar verbonden. We wensen jullie Gods zegen en wijsheid toe voor de komende tijd. En zodra er dingen veranderen zullen we dit vermelden via de mail en op de website.

[17/3/2020]
Ps.57:2 Wees mij genadig, o God, want bij U schuilt mijn ziel, ja in de schaduw van Uw vleugels zal ik schuilen totdat het onheil voorbij is.

Afgelopen zondag hebben we allemaal de dienst mee kunnen maken via livestream. Dit gaat de komende weken op dezelfde manier door. Daarnaast is gebed de motor van de gemeente en daarom zullen de reeds bestaande bidstonden doorgaan met een max. van 10 deelnemers per ruimte. Het gaat hier om de gemeentebidstond op dinsdagavond, de mannenbidstonden, de vrouwenbidstonden en de zaterdagen waarop we bidden en vasten, voor de eerste zondag van de maand.

Alle overige activiteiten in de Poort worden stilgelegd vanaf nu, te weten:

– De cursussen Vrijheid in Christus (wordt online voortgezet), Discipelen van Jezus, Alpha en de  Kennismakingscursus.

– Jeugdbijeenkomsten, Koffie-inloopochtend, &joy, Beloved, kinderkoor en dansgroepen, Paaspraise en overige niet genoemde activiteiten.

We moesten helaas besluiten dat de voorstellingen van Narnia in april niet door kunnen gaan en het oefenen komt daardoor ook te vervallen.

Op Goede Vrijdag willen we avondmaal vieren in de huiskringen en smallgroups.

Mocht de overheid opnieuw komen met verdergaande maatregelen dan zullen wij ons daarover natuurlijk weer beraden.

We begrijpen dat dit voor velen een teleurstellende mededeling is. Het stilleggen van activiteiten gaat in tegen ons gevoel van gemeente zijn. Maar ongetwijfeld gaat dit weer nieuwe kansen en mogelijkheden geven. We rekenen op ieders begrip en medewerking. Voor vragen kun je ons altijd bereiken op emailadres: info@eghw.nl en de telefoonnummers: 06-81138873 of 06-53372763.

[15/3/2020]
We begrijpen dat er zo kort na de persconferentie vragen zijn m.b.t. het wel/niet door laten gaan van bijeenkomsten. Dinsdagavond a.s. zullen de oudsten zich hierover verder beraden en de gemeente informeren.
Over de bijeenkomsten van as. maandag- en dinsdagavond kunt u nadere info krijgen bij de leiding van deze cursus/bijeenkomst.

[12/3/2020]
Lieve gemeenteleden en bezoekers van de EGHW, Op 12 maart 2020 is door de Nederlandse overheid besloten dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast dienen te worden.
Wij hebben als oudsten van de EGHW besloten hieraan gehoor te geven waardoor de dienst van zondag  15 maart en alle andere zondagen in maart niet op de normale manier gevierd zullen worden.
De dienst zal zonder bezoekers gehouden worden en is voor iedereen thuis te volgen via de livestream net zoals bij de kerstnachtdiensten.

Gelukkig hoeven wij niet angstig te zijn omdat wij mogen weten dat Jezus altijd bij ons is.
Deuteronomium 31:8 De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.


Laten wij deze tijd gebruiken om eensgezind te bidden dat Hij ook in deze situatie uitkomst zal geven.

Deze pagina zal geüpdatet worden wanneer er nieuwe info is.