Bidstonden

Gebed is de sleutel tot het hart van God. Binnen de EGHW houden we diverse bidstonden. U bent van harte welkom om eens te komen kijken en mee te bidden. Lees er meer over op deze pagina!

"Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden."

-Mattheüs 18:19,20-

Gemeentebidstond

In de even weken komen we samen voor gebed. Jong, oud, man, vrouw, iedereen is welkom!

Deze dinsdagavonden in de Poort (Polderlaan 1 Oud-Beijerland) starten om 19.30 uur en duren tot 20.30 uur. Hierna er gelegenheid om persoonlijk gebed te ontvangen.

 

Mannen met Impact

Elke dinsdag- en vrijdagochtend komen er om 7.00 uur mannen samen in de Poort om te bidden voor en met elkaar.
MMI staat voor ‘Mannen met Impact’ want gebed=kracht!

Aanmelden niet nodig!

Gebedsgroep voor vrouwen

De vrouwen (jong en oud) komen iedere week samen om te bidden. We doen dit in de even weken op vrijdagochtend om 10.00, en op woensdagochtend in de oneven weken om 9.00 in de Poort. Een fijne groep die krachtig bid, intiem, vertrouwd. Iedereen is welkom!