Together weekend 2019

Thema: ‘Together in depth’

Together heeft als doel om connecties te maken en te bevorderen tussen jong volwassenen onderling, jong volwassenen en God en jong volwassenen en de gemeente. Er worden jaarlijks iedere maand activiteiten georganiseerd, waaronder het Together Weekend. Dit jaar is het thema ‘Together in depth’.

Het weekend kent een nieuwe locatie en een iets andere opzet!
Op http://www.dehoof.nl/nl/uw-groep/accommodaties/de-vaarsche-hoef kun je een indruk krijgen. Verder ga je kiezen welke van de 4 ‘tracks’ je wilt gaan volgen. Gedurende het weekend ga je je verdiepen in de track die je hebt gekozen*. Op verschillende momenten ga je in een klein groepje (+-7 personen) in gesprek over dit thema. Aan ieder groepje worden gespreksleider(s) gekoppeld. Toelichting op de tracks vind je op de aanmeldpagina.
* Bij het aanmelden geef je een eerste en tweede keuze op omdat we streven naar evenredige groepen. Je volgt uiteindelijk één track.

Datum: 15 t/m 17 maart 2019

Aankomst: 19.30-20.00uur

Vertrek: 14.30-15.00uur

Locatie: Groepsaccomodatie De Hoof, Vaarsche Hoef, Someren

Adres: De Hoof 18, 5712LM Someren

Kosten*: Vóór 17 februari € 50 p.p en vanaf 18 februari € 55 p.p.

Daggasten: €20 p.p.

Leeftijd: 21 tot ± 35 jaar

Vervoer: Eigen vervoer


Op onze website laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens weekenden, samenkomsten en themabijeenkomsten. Ook jij kunt op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.


Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Toch vinden we het belangrijk om jouw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Het is goed mogelijk dat je niet wilt dat foto’s van jou op het internet verschijnen. Jouw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jouw gegeven toestemming. Ook mag je op een later moment nog alsnog toestemming geven.


*Geld mag geen belemmering zijn om mee te gaan. Mocht je moeite hebben om dit bedrag te betalen, neem contact op via together@eghw.nl of spreek iemand van het together team aan.

Ja ik geef me op voor het Together Weekend!

*Geslacht

*Voornaam en achternaam

*Woonadres

*Postcode en woonplaats

*E-mail

*Geboortedatum

*Telefoonnummer

Ben je lid van een kerk, zo ja welke?

*Welke track volg je het liefst?

Eerste keuze track*:


Welke track wil je volgen als we je niet in kunnen delen op je

eerste keuze?

Tweede keuze track*:

Dingen waar we rekening mee moeten houden:

*Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal

waarop ik sta.

janee

Toelichting tracks:

1. In de spiegel - Waar sta ik en waar ga ik naar toe? In onze prestatiesamenleving is het vrij makkelijk om maar door te rennen in het circus van het leven. Tijd voor stilte en reflectie is er nauwelijks. In deze track willen we je de gelegenheid geven om stil te staan en visie te vormen op hoe God jou gemaakt heeft, wat Hij in je leven heeft gelegd en hoe je dat kan inzetten voor Zijn Koninkrijk.
Let op: Bij deze track hoort een boek met bijbehorende gaventest. Deze kost € 10 extra per persoon.

2. Relaties 2.0 - Bestaat de ware? Wat heeft God te maken met mijn partnerkeuze? En wat is daarin mijn eigen verantwoordelijkheid? En als je een relatie hebt of getrouwd bent, hoe belangrijk is een huwelijk? Ruim de helft van de huwelijken vandaag de dag strandt. Een mooie trouwdag is leuk, een goed fundament is belangrijk maar wat als de laatste dag van je huwelijk veel belangrijker is dan de eerste dag?

3. Jouw plek in de kerk - Wat houdt gemeente zijn (voor jou) in? Voel jij je thuis? Wat betekent de kerk voor jou en wat beteken jij voor de kerk? Over het verschil tussen doing church en being church en wat nodig is om tot bloei te komen. Hoe zie jij de toekomst van de gemeente, waar droom jij van en hoe kunnen we hier concreet mee aan de slag gaan?

4. Groeien in vertrouwen – Het kwaad in de wereld, problemen in relaties, ziektes, stress op het werk… Er zijn allerlei dingen waarover we ons zorgen maken. Je probeert alles onder controle te houden, maar toch maakt het je soms bang. In deze track ontdekken we met elkaar hoe we met onze angsten en zorgen kunnen omgaan en mogen groeien in vertrouwen.

Het bedrag dient te worden overgemaakt naar:
NL04 INGB 0000 7658 60 t.n.v. EGHW onder vermelding van “Togetherweekend G5501 + VOOR en ACHTERnaam”

Betaling is definitieve opgave dus maak indien mogelijk het bedrag direct over.