Adresgegevens

Wilt u ons bezoeken? Er zijn iedere zondag 2 identieke samenkomsten in Oud-Beijerland. Dit is op een andere locatie dan onze doordeweekse activiteiten. Die vinden over het algemeen plaats in 'Pand 75'.

Postadres

Evangelische Gemeente Hoeksche Waard
Oostdijk 75
3261 KC Oud-Beijerland

Samenkomsten

Aula van de Christelijke Scholengemeenschap
Randweg 2
3263 RA Oud-Beijerland

Parkeren

U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein van de school, of op het parkeerterrein direct tegenover de school. Het is niet toegestaan uw auto in de woonwijk te parkeren.

Pand 75

Doordeweekse activiteiten, maar ook jeugdactiviteiten in het weekend, vinden plaats in ons eigen gebouw, 'Pand 75'. Hier hebben wij voldoende faciliteiten om meerdere groepen te ontvangen.

 

Locatie Pand 75

Oostdijk 75
3261 KC Oud-Beijerland
De achteringang van Pand 75 gebruiken we als hoofdingang. Kom dus achterom!

Contactpersonen EGHW

Wanneer u meer informatie wilt of vragen heeft met betrekking op onze gemeente dient u met onderstaand contactpersoon contact op te nemen.

Hugo 't Hart
Tel: 06-10367456
Email:info@eghw.nl

Website
Email:website@eghw.nl

Financieel

Voor financiële zaken zoals giften, periodieke liefde gave (PLG), legaten, (lijfrente)schenkingen, incasso's e.d. betreffende de EGHW, kunt u zich wenden tot de penningmeester  per email penningmeester@eghw.nl

Giften EGHW Algemeen

Giften voor de gemeente ter bekostiging van de samenkomsten, gemeente-activiteiten, evangelisatie en ter ondersteuning van onze 8 zendelingen(echtparen) zijn zeer welkom!
Gebruikt u hiervoor onderstaande gegevens:
NL04INGB0000765860 t.n.v. EGHW te Oud-Beijerland of NL84RABO0147412935 t.n.v. EGHW te Oud-Beijerland

Giften huisvestigingsfonds

Als u uw gift enkel en alleen voor het huisvestingsfonds wilt overmaken kan dit via NL30RABO0151140065 t.n.v. EGHW o.v.v. Huisvestingsfonds
Echter kent de EGHW ook speciale en gunstige financiele voorwaarden voor uw bijdrage aan de nieuwbouw. Neem hiervoor contact met ons op!

Giften Stichting DEL

Omdat de EGHW de stichting 'Draagt Elkanders Lasten' meefinanciert, verzoeken wij u uw giften in eerste instantie aan de EGHW over te maken. Wilt u specifiek onze 8 zendelingen(echtparen) ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken aan:
Stichting 'Draagt Elkanders Lasten'
NL60INGB0007409255

Giften Stichting PTL

Omdat de EGHW de stichting 'Praise the Lord' meefinanciert, verzoeken wij u uw giften in eerste instantie aan de EGHW over te maken. Mocht u willen bijdragen ter dekking van de exploitatiekosten van het Pand 75 dan kunt u dit doen door uw gift over te maken aan:

Stichting 'Praise the Lord'
NL89INGB0006737784