Adresgegevens

Wilt u ons bezoeken? Er is iedere zondag één samenkomst in Oud-Beijerland. Dit is op dezelfde locatie dan onze doordeweekse activiteiten.

Postadres

Evangelische Gemeente Hoeksche Waard
Polderlaan 1
3261 ZH Oud-Beijerland

Samenkomsten

EGHW 'De Poort'
Polderlaan 1
3261 ZH Oud-Beijerland

Parkeren

Op zondag kunt u uw auto parkeren op het parkeerterrein van de EGHW en op het parkeerterrein van de Agrimarkt. In de weekenden kan er alleen geparkeerd worden bij de scholen en natuurlijk ook op ons eigen parkeerterrein.

Contactpersonen EGHW

Wanneer u meer informatie wilt of vragen heeft met betrekking op onze gemeente dient u met onderstaand contactpersoon contact op te nemen.

Hugo 't Hart
Tel: 06-10367456
Email:info@eghw.nl

Website
Email:website@eghw.nl

Financieel

Voor financiële zaken zoals giften, periodieke liefde gave (PLG), legaten, (lijfrente)schenkingen, incasso's e.d. betreffende de EGHW, kunt u zich wenden tot de penningmeester  per email penningmeester@eghw.nl

Giften EGHW Algemeen

Giften voor de gemeente ter bekostiging van de samenkomsten, gemeente-activiteiten, evangelisatie en ter ondersteuning van onze 8 zendelingen(echtparen) zijn zeer welkom!
Gebruikt u hiervoor onderstaande gegevens:
NL04INGB0000765860 t.n.v. EGHW te Oud-Beijerland of NL84RABO0147412935 t.n.v. EGHW te Oud-Beijerland

Giften huisvestigingsfonds

Als u uw gift enkel en alleen voor het huisvestingsfonds wilt overmaken kan dit via NL30RABO0151140065 t.n.v. EGHW o.v.v. Huisvestingsfonds
Echter kent de EGHW ook speciale en gunstige financiele voorwaarden voor uw bijdrage aan de nieuwbouw. Neem hiervoor contact met ons op!

Giften Stichting DEL

Omdat de EGHW de stichting 'Draagt Elkanders Lasten' meefinanciert, verzoeken wij u uw giften in eerste instantie aan de EGHW over te maken. Wilt u specifiek onze 8 zendelingen(echtparen) ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken aan:
Stichting 'Draagt Elkanders Lasten'
NL60INGB0007409255

Giften Stichting PTL

Omdat de EGHW de stichting 'Praise the Lord' meefinanciert, verzoeken wij u uw giften in eerste instantie aan de EGHW over te maken. Mocht u willen bijdragen ter dekking van de exploitatiekosten van het Pand 75 dan kunt u dit doen door uw gift over te maken aan:

Stichting 'Praise the Lord'
NL89INGB0006737784